O projekcie

    Unikatowy kompleks osadniczy w Dzwonowie wymaga  działań zmierzających do jego zadokumentowania oraz opracowania planu ochrony umożliwiającego zachowanie go dla przyszłych pokoleń.

       Projekt Dzwonowo – zaginione miasto. Interdyscyplinarne badania średniowiecznego i nowożytnego kompleksu osadniczego, realizowany jest przez Muzeum Regionalne w Wągrowcu przy współpracy Towarzystwa Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej. Dwuletni program badawczy, dofinansowany został ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w ramach programu: Dziedzictwo kulturowe, priorytet Ochrona zabytków archeologicznych (zadanie nr 3891/16). Całkowity budżet zadania wynosi 112 125 ,00 zł, (kwota dofinansowania – 90 000,00 zł, wkład własny – 22 125,00 zł).

2016 r. – 67 800,00 zł (dofinansowanie – 55 000,00 zł, wkład własny – 12 800,00 zł)

2017 r. – 44 325,00 zł (dofinansowanie – 35 000,00 zł, wkład własny – 9 325,00 zł)

DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE

Opracowanie średniowiecznych i nowożytnych dziejów Dzwonowa

Badania geomorfologiczne i środowiskowe:

 • poznanie genezy i czasu  powstania głównych form terenu budujących zlewnię doliny Dzwonówki
 • rozpoznanie historii użytkowania tego terenu przez człowieka (poznanie głównych etapów zasiedlenia, poznanie relacji człowiek-środowisko w poszczególnych etapach zasiedlenia terenu, w tym warunków hydrologicznych)
 • poznanie litologii oraz geochemii stanowisk archeologicznych
 • analiza prób palinologicznych pobranych w dolinie Dzwonówki.

Badania nieinwazyjne:

 • fotografie lotnicze wraz z opracowaniem ortofotomapy oraz numerycznego modelu pokrycia terenu
 • opracowanie danych skaningu laserowego
 • pomiary rozkładu wartości gradientu składowej pola magnetycznego (uzupełnienie badań)
 • pomiary podatności magnetycznej
 • badania elektrooporowe
 • badania radarowe
 • tomografia elekrooporowa

Badania geochemiczne:

 • pomiar zawartości fosforu w glebie

Badania powierzchniowe:

 • szczegółowe badania powierzchniowe na terenie kompleksu osadniczego oraz uaktualnienie danych AZP

Opracowanie zabytków:

 • opracowanie zabytków nieruchomych i ruchomych  z badań ratowniczych dworu staropolskiego
 • opracowanie zabytków ruchomych z badań powierzchniowych

Analizy specjalistyczne i konserwacja materiałów z badań ratowniczych i powierzchniowych:

 • analiza gatunkowa szczątków zwierzęcych oraz zabytków z kości i poroża
 • analiza gatunkowa szczątków ichtiologicznych
 • analiza gatunkowa próbek drewna i węgli drzewnych
 • ekspertyza numizmatyczna monet
 • datowanie termoluminescencyjne reliktów pieca piekarniczego
 • konserwacja 50 zabytków metalowych

Integracja wyników badań w środowisku GIS

Wizualizacja 3D średniowiecznego kompleksu osadniczego w Dzwonowie

Publikacja podsumowująca wyniki badań (koniec 2017 r.).

UCZESTNICY PROJEKTU

Kierownik projektu: mgr Marcin Krzepkowski (Muzeum Regionalne w Wągrowcu)

Konsultacja naukowa: prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz (Instytut Prahistorii UAM)

mgr inż. Artur Ginter (Archeologiczne Laboratorium Datowania Termoluminescencyjnego w Łodzi UŁ)

mgr Kasper Hanus (Instytut Prahistorii UAM)

dr hab. Iwona Hildebrandt-Radtke (Zakład Geologii i Paleografii Czwartorzędu na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM)

lic. Jan Jaszczak (Instytut Geoekologii i Geoinformacji na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM)

prof. dr hab. Tomasz Jurek (Zakład Słownika Historyczno-Geograficznego Ziem Polskich w
Średniowieczu, Pracownia Słownika Historyczno-Geograficznego Wielkopolski PAN).

dr Grzegorz Kiarszys (Zakład Archeologii Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych US)

dr Piotr Kittel (Katedra Badań Czwartorzędu na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ)

mgr Mikołaj Kostyrko (Instytut Prahistorii UAM)

mgr Lucyna Leśniak (Sekcja Prahistorii Biblioteki Wydziału Historycznego UAM)

prof. UMK dr hab. Daniel Makowiecki (Pracownia Rekonstrukcji Środowiska Przyrodniczego, Instytut Archeologii, UMK)

mgr Wiesław Małkowski (Instytut Archeologii UW)

mgr Marcin Moeglich (Muzeum Regionalne w Wągrowcu)

dr Iwona Okuniewska-Nowaczyk (Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu)

mgr inż. Wojciech Ostrowski (Zakład Fotogrametrii Teledetekcji i SIP na Wydziale
Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej)

mgr Paweł Pawlak (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Henryka Klundera, Poznań)

mgr Tomasz Podzerek (Muzeum Regionalne w Wągrowcu)

mgr Magdalena Poklewska-Koziełł (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu)

dr Maciej Przybył (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu)

mgr A. Romańska  (Instytut Prahistorii UAM)

mgr Mateusz Sikora (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu)

mgr Marta Siłakowska (Západočeská univerzita, Plzeň)

dr T. Stępnik (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Uni-Art, Poznań)

lic Michał Szymański (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego)

dr Wojciech Tołoczko (Pracownia Gleboznawstwa i Geoekologii Katedry Geografii Fizycznej UŁ)

mgr Piotr Wroniecki (Warszawa)

prof. dr. hab. Andrzej Marek Wyrwa (Instytut Historii UAM; Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy)

mgr Anna Wrzesińska (Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy)

mgr Jakub Zakrzewski (Warszawa)

mgr Magdalena Zawol (Dział Naukowo-Badawczy Muzeum Archeologicznym w Biskupinie)

mgr Małgorzata Żukowska-Gieżek (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu)

ORGANIZATORZY

                      Logo muzeum                          TowarzystwoMilosnikow-273x300

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

mkidn_01_cmyk

WSPÓŁPRACA

Logo+LP+Nadlesnictwo+Łopuchówko                                 14938019_1269719276384141_38193168_n                        17407671_1386778611343357_1810179495_o

PATRONAT MEDIALNY

Bez tytułu

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s