Aktualności

Niedawno ukazała się pierwsza  publikacja, w której przedstawiono wstępne wyniki badań w Dzwonowie. Artykuł „Zapomniane miasto, wieś i dwór Zwanowo. Przyczynek do badań nad późnośredniowiecznym i nowożytnym zespołem osadniczym w Niedźwiedzinach (przysiółek Dzwonowo), pow. wągrowiecki, woj. wielkopolskie” opublikowano w tomie LV rocznika „Slavia Antiqua” (2014).

IMG_20150621_0001  IMG_20150621_0002

Reklamy