ZAPRASZAMY DO SKOKÓW!!!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie w Skokach na którym podsumujemy wyniki badań w Dzwonowie. 15 lutego, godzina 18.00 – sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Skoki, ul. Ciastowicza 11.

Przybywajcie!!!

Plakat - prelekcja skoki

Reklamy

Nowa tablica informacyjna

    Dziś prezentujemy projekt tablicy informacyjnej, która lada dzień pojawi się w Dzwonowie. Jej projekt i druk był możliwy dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mamy nadzieję, że będzie dobrze służyć turystom przemierzającym Puszczę Zielonka.

Ryc. 9

Rekonstrukcja średniowiecznego Dzwonowa

     Na podstawie wyników badań nieinwazyjnych,analizy zdjęć lotniczych oraz źródeł historycznych powstaje wizualizacja komputerowa średniowiecznego Dzwonowa. Już niedługo premiera, tymczasem przedstawiamy kilka szkiców roboczych autorstwa Magdy Zawol.

Reklamy

Dzwonowo – 2004 rok

     I jesteśmy już w XXI wieku – rok 2004. W zasadzie jest to jedyne zobrazowanie, na którym prawie nic nie wskazuje na obecność reliktów średniowiecznego miasta Dzwonowo. Nie widać również żadnych wyróżników w miejscu siedziby rycerskiej (na SW od zabudowań przysiółka).

(Źródło: CODGIK)

 

 

 

Reklamy

Dzwonowo -1995 rok

      Kolejne zdjęcie lotnicze, tym razem barwne! Mamy w końcu 1995 rok!!! Widoczne są rozległe zalesienia wokół Dzwonowa, tylko w szczegółach odbiegające od obecnych. Zniknęły natomiast gospodarstwa przy drodze gruntowej do Niedźwiedzin widoczne jeszcze na wcześniejszym zobrazowaniu (z 1976 r.). W zaginionym mieście wyróżniają  się zabudowania rozlokowane wzdłuż traktu biegnącego na południe oraz północna pierzeja rynku.

(Źródło: CODGIK)

Reklamy

Dzwonowo – 1976 rok

     Kolejne zdjęcia lotnicze zostały wykonane w 1976 roku, a więc 41 lat temu. Pięknie wyrósł nam lasek na wschód od miasta, widać również kolejne świeże zalesienia pól wokół Dzwonowa. Wyróżniki roślinne wskazujące relikty zabudowy miejskiej są nieco słabiej czytelne niż na ortofotografii z 1960 roku.

(Źródło: CODGIK)

Reklamy

Dzwonowo – 1960 rok

Dziś prezentujemy ortofotomapę z z 1960 roku z zasobów Centralnego Ośrodka Geodezji i Kartografii. Świetnie widoczne są wyróżniki roślinne wskazujące układ miasta średniowiecznego. Tereny wokół dawnego miasta pozostają jeszcze otwarte, ale na wschód od niego widoczne są już ślady orki leśnej…

 

 

 

Reklamy