ZAPRASZAMY DO SKOKÓW!!!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie w Skokach na którym podsumujemy wyniki badań w Dzwonowie. 15 lutego, godzina 18.00 – sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Skoki, ul. Ciastowicza 11.

Przybywajcie!!!

Plakat - prelekcja skoki

Dzwonowo -1995 rok

      Kolejne zdjęcie lotnicze, tym razem barwne! Mamy w końcu 1995 rok!!! Widoczne są rozległe zalesienia wokół Dzwonowa, tylko w szczegółach odbiegające od obecnych. Zniknęły natomiast gospodarstwa przy drodze gruntowej do Niedźwiedzin widoczne jeszcze na wcześniejszym zobrazowaniu (z 1976 r.). W zaginionym mieście wyróżniają  się zabudowania rozlokowane wzdłuż traktu biegnącego na południe oraz północna pierzeja rynku.

(Źródło: CODGIK)

Dzwonowo – 1976 rok

     Kolejne zdjęcia lotnicze zostały wykonane w 1976 roku, a więc 41 lat temu. Pięknie wyrósł nam lasek na wschód od miasta, widać również kolejne świeże zalesienia pól wokół Dzwonowa. Wyróżniki roślinne wskazujące relikty zabudowy miejskiej są nieco słabiej czytelne niż na ortofotografii z 1960 roku.

(Źródło: CODGIK)